FOR SEO

FOR SEO

Chính sách xử lý khiếu nại

Ngày đăng: 10/11/2023

– Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.


– Trong mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để hoàn tất thủ tục bảo hành.


– Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng, hai bên sẽ tự thương lượng.

FOR SEO

Tổng đài hỗ trợ

1900886866